Prekybos apmokėjimo sistema. Darbo apmokėjimo sistemos įmonėse


ATLYGIO SISTEMA IR SKAIDRUMAS. SKELBTI NEREIKIA SLĖPTI – KUR DĖTI KABLELĮ?

Pasidalinti: Lietuvos Respublikos darbo kodekso toliau — DK straipsnio 3 dalyje numatyta būtinybė darbdaviams patvirtinti prekybos apmokėjimo sistema apmokėjimo sistemą, nebent ji jau yra nustatyta kolektyvinėje sutartyje. Darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, darbo apmokėjimo sistemas privalo patvirtinti darbdavys ir padaryti prieinamą susipažinimui visiems darbuotojams.

Kiek jūs uždirbate? Kiek uždirba jūsų kaimynas ar šeimos draugas? Smalsu sužinoti?

Prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros DK nustatyta tvarka. Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai minimalus ir maksimaluspapildomo apmokėjimo priedų ir priemokų skyrimo pagrindai ir tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.

Kaip sukurti veikiančią Forex prekybos sistemą (Forex strategijos)?

Darbo apmokėjimo sistema turi būti parengta taip, kad ją taikant būtų išvengta bet kokio diskriminavimo lyties ir kitais pagrindais. Vyrams ir moterims už prekybos apmokėjimo sistema patį ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis.

Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio sąnaudų.

Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų, negu kitas palyginamasis darbas DK straipsnio 5 dalis.

prekybos apmokėjimo sistema kainų veiksmo opcionų prekyba

Atkreiptinas dėmesys, jog DK nereglamentuota detali darbo apmokėjimo sistemos rengimo tvarka ir turinys, tačiau rengiant šią sistemą, svarbu įgyvendinti skaidrumo ir viešumo principus bei kartu akcentuoti šalių atsakomybes dėl prisiimamų įsipareigojimų turinio, taip pat konfidencialumą. Rengiant darbo užmokesčio mokėjimo sistemą svarbu tai, jog būtų įgyvendinti DK straipsnyje įtvirtinti reikalavimai, be kita ko, vadovaujamasi bendraisiais teisės sąžiningumo, teisingumo, protingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo ir kt.

prekybos apmokėjimo sistema dirbti iš namų londone

Paminėtinas vienas plačiausiai pasaulyje naudojamų darbo užmokesčio lygio nustatymo metodų: balinis — analitinis darbų pareigybių vertinimo metodas, kurio pagrindą sudaro dar m.

Tarptautinės Darbo Organizacijos konferencijoje paskelbti darbo vietos prekybos apmokėjimo sistema įvertinimo kriterijai Ženevos schema. Ženevos schemoje numatyti pareigybių darbų vertinimai pagal 8 veiksnius: išsimokslinimą, profesinę patirtį, pareigų ir vadybos lygį, sprendimų priėmimo mastą ir veikimo laisvę, savarankiškumą ir kūrybiškumą darbe, atsakomybę, darbo sunkumą bei darbo sąlygas.

prekybos apmokėjimo sistema investicijos į dvejetainių opcionų apžvalgas

Prekybos apmokėjimo sistema nuomonė, jog įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovų darbo užmokestis yra konfidenciali informacija, tad šių kategorijų darbuotojų traukimas į darbo užmokesčio mokėjimo sistemą neprivalomas. Pabrėžtina, jog DK nenumato išimtinių darbuotojų kategorijų, kurių galima netraukti į darbo užmokesčio mokėjimo sistemą.

Informacinis portalas

Kita vertus, nederėtų DK straipsnio 5 dalies normos suprasti kaip konfidencialios informacijos atskleidimo apraiškas įteisinančios normos. Ši norma neįpareigoja darbo užmokesčio sistemoje identifikuoti konkrečių darbuotojų, nurodant jų konkretų darbo užmokestį.

Darbo kodeksas: algos neaugs, skausmingų ginčų daugės Darbo užmokesčio rėžių išviešinimas taip pat aštrina konfidencialumo problemą, nes tokia informacija yra gana jautri. Nors kodeksas nereikalauja atskleisti tikslių skaičių, pareigybės darbo užmokesčio ribos tam prekybos apmokėjimo sistema atvejais gali būti vertintinos kaip netiesioginis konfidencialių duomenų viešinimas. Be to, jei pareigybių įmonėje nėra daug, o darbo užmokesčio ribos siauros, nuspėti kolegos darbo užmokestį nėra sunku. Antra vertus, paskelbus įmonėje darbuotojams taikomo darbo užmokesčio rėžius, kyla rizika, kad ši informacija gali nutekėti už įmonės ribų. Čia ypatingai svarbu apgalvoti priemones, kurios apsaugos įmonės konfidencialią informaciją.

Darbo užmokesčio sistemoje turi atsispindėti tam tikrai kategorijai darbuotojų ne asmeniui taikomi darbo užmokesčio rėžiai ne konkreti sumatodėl vadovaujančių darbuotojų įtraukimas į darbo užmokesčio sistemą neturėtų būti laikomas konkretaus asmens darbo užmokesčio atskleidimu — konfidencialios informacijos paviešinimu. Taip pat itin svarbu tai, jog DK skatina socialinį dialogą, kuris vykdomas tvirtinant ir darbo užmokesčio mokėjimo sistemą.

prekybos apmokėjimo sistema ipac diversifikuota investavimo strategija nr 2

Tad šiuo atveju aktyvus vaidmuo tenka ir darbuotojų atstovams, su kuriais darbdavys privalo vykdyti informavimo ir konsultavimo procedūrą.