Universiteto tyrimų strategija, Mokslinių tyrimų metodologija (REV5014)


Aušra Pažėraitė Dalyko anotacija lietuvių kalba Dalyko paskirtis — suteikti studentams teorinių metodologinių žinių ir praktinių kompetencijų, kaip tinkamai parinkti ir įgyvendinti mokslinius ir taikomuosius organizacijų tyrimus.

Sveikatos mokslų fakultetas » Struktūra » Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras yra Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto padalinys, kuris įsteigtas įgyvendinant Universiteto strategiją sustiprinti tarpdisciplininius sveikatos mokslinius tyrimus. Centre atliekami aukšto lygio fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės socialinės plėtros darbai, rengiami mokslininkai, integruojamas mokslo ir studijų procesas, sudaromos sąlygos dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijai kelti. Centro veiklos tikslas — vykdyti aukšto lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus pagrindinėse kryptyse: visuomenės sveikatos, sveikatos ugdymo, sveikatinimo ir sveikatingumo, pirminės sveikatos priežiūros organizavimo ir universiteto tyrimų strategija, socialinių darbo sveikatos priežiūroje, slaugos kokybės gerinimo, medicininės ir socialinės reabilitacijos bei profilaktikos, rekreacijos ir turizmo plėtros, saugaus maisto, sveikos mitybos, aplinkos poveikio sveikatai, biotechnologijų, medicinos inžinerijos, papildomos ir alternatyvios medicinos, balneologijos ir kitose. Centro veiklos uždaviniai: Vykdyti šalies ūkio, kultūros ir visuomenės plėtrai svarbius ilgalaikius tarpdisciplininius sveikatos mokslinius tyrimus ir eksperimentinę socialinę, kultūrinę plėtrą.

Studentai studijuoja sistemiško atrinkimo ir mokslo šaltinių analizės metodus, kuria kokybinių, kiekybinių ir mišrių tyrimų dizainus, kuria ir validuoja kokybinio ir kiekybinio tyrimo instrumentus bei praktiškai taiko įvairias empirinių tyrimų technikas. Dalyko anotacija užsienio kalba This course aims to provide students with methodological knowledge and practical skills required for the proper selection and implementation of organizational research.

sužinokite apie prekybos galimybes forex pajam potencial

Students study the principles of completion systematic selection and analysis of scientific literature, develop strategies for quantitative, qualitative and mixed design research, create and validate tools for quantitative and qualitative research, and apply various empirical research techniques.

Dalyko studijų rezultatai 1 Išmano mokslinių tyrimų metodologijas, strategijas ir technikas bei jų taikymo specifiką; 2 Konceptualizuoja mokslinį tyrimą, sukuria kokybinių, kiekybinių ir mišrių tyrimų dizainus ir parenka tinkamus tyrimo instrumentus; 3 Tinkamai įgyvendina tyrimo instrumentus, vadovaujantis universiteto tyrimų strategija tyrimo dizainu 4 Tinkamai interpretuoja mokslinio tyrimo rezultatus, pateikia pagrįstas išvadas, formuluoja mokslu paremtas rekomendacijas organizacijai; 5 Suvokti ir taikyti profesinių asociacijų apibrėžtus veiklos standartus Dalyko turinys 2.

Mokslinių tyrimų etika ir tyrimo kokybės parametrai. Tyrimo objekto ir tyrimo problemos formavimas.

Informacija studentams

Mokslinių tyrimų strategijos: universiteto tyrimų strategija, aprašomasis ir priežastinis tyrimai. Teorijos vaidmuo empirinio tyrimo procese. Sisteminė, aprašomoji ir interpretuojamoji mokslo šaltinių analizė.

Hipotetinių teiginių formavimas, tyrimo dizaino ir tyrimo priemonių parinkimas.

Kokybiniai tyrimai. Pasirengimas tyrimui prielaidų formavimas, tyrimo gylį, plotį bei patikimumą užtikrinančių parametrų sudarymas ir pagrindimas. Duomenų rinkimo ir analizės metodai.

MECHATRONIKOS INSTITUTO TARYBOS ATVIRAS POSĖDIS

Kiekybiniai tyrimai. Pasirengimas tyrimui: hipotezių formavimas, skalių sudarymo ir validavimo principai, tyrimo imties sudarymas ir pagrindimas, imties dydžio nustatymas kiekybiniame tyrime.

Dekanato informacija

Tyrimo organizavimo ypatumai. Tyrimo ataskaitos struktūra ir parametrai. Tyrimo išvadų formulavimas, reikalavimai analizei, lyginimui bei interpretavimui. Dalyko studijos valandomis Kontaktinio darbo apimtis — 45 val.

STRATA - Ataskaitos

Paskaita — 30 val. Konsultavimo ir studento savarankiško darbo apimtis — val.

kaip pasinaudoti privačios bendrovės akcijų pasirinkimo sandoriais forex banko kursas

Darbas grupėse — 15 val. Literatūra 1. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

The practice of social research 13th ed. Belmont, Calif.

dvejetainis variantas mifid opcionų prekybos vaizdo pamoka

Papildoma literatūra 1. Universiteto tyrimų strategija, Ann Veeck, Ronald F. Marketing research 8th ed.

Harlow [etc. Kokybinių tyrimų metodologija. Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė Studijos VDU.